Văn phòng cho thuê Phường Tân Phú – TP. Thủ Đức

Phường Tân Phú có diện tích 4,82 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 3

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)