Văn phòng cho thuê Phường 02 - Quận Bình Thạnh

Phường 2, Quận Bình Thạnh có diện tích 0,33 km², dân số năm 1999 là 16.244 người. - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 1

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)