Văn phòng cho thuê Phường 13 - Quận Bình Thạnh

Phường 13 Quận Bình Thạnh có diện tích 2,63 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 10

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)