Văn phòng cho thuê Phường 01 - Quận Bình Thạnh

Phường 1 Quận Bình Thạnh có diện tích 0,26 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 6

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)