Văn phòng cho thuê Phường 19 - Quận Bình Thạnh

Phường 19 Quận Bình Thạnh có diện tích 0,39 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 18

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)