Văn phòng cho thuê Phường 15 - Quận Bình Thạnh

Phường 15 có diện tích 0,51 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 23

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)