Văn phòng cho thuê Phường 03 - Quận Bình Thạnh

Phường 3 Quận Bình Thạnh có diện tích 0,44 km². - Số cao ốc văn phòng cho thuê: 12

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 4 tòa nhà)

Danh sách tòa nhà đã chọn (Tối đa 3 tòa nhà)